This page is also available in the following languages:

Contact

Mondi SCP a.s.
Vrátnica
Tatranská Cesta 3
SK - 034 17, Ružomberok
Tel: +421 44 436 1111
Fax: +421 44 436 3824
» Email

Contact

Mediálne dopyty
Lubomír Čech
Manažér pre komunikáciu

Tel: +421 910 555 926

Vitajte v Mondi SCP

Mondi SCP má bohatú históriu. Ručná výroba papiera v severoslovenskom meste Ružomberok, kde sa terajší závod nachádza, sa začala už v 17. storočí, postavením malej fabriky na papier. Dodnes prešla mnohými vývojovými zmenami až kým sa v roku 2004 nestala súčasťou medzinárodnej skupiny Mondi, ktorá s 51%-ným podielom akcií vlastní závod spoločne so slovenským akcionárom ECO-INVEST.

Mondi SCP je jedným z kľúčových členov skupiny Mondi a vyrába väčšinu ofsetového papiera v celom zoskupení a vyše 300.000 ton kancelárskeho papiera. S výrobou prevyšujúcou 420.000 ton celulózy a 510.000 ton nenatieraného bezdrevného papiera je Mondi SCP najväčšou integrovanou fabrikou na výrobu papiera a celulózy v Slovenskej republike. Okrem integrovanej výroby papiera a celulózy sa v závode realizujú aj ďalšie výrobné a podporné procesy akými sú napríklad výroba potlačeného baliaceho papiera, paliet, výroba elektrickej energie a tepla, úprava odpadových vôd aj pre mesto Ružomberok a mnohé ďalšie.

Mondi SCP je najväčším priemyselným subjektom ako aj najväčším zamestnávateľom v regióne. Pre dosiahnutie úspechu v dlhodobom meradle vykonáva mnohé sociálne aktivity smerujúce k dosiahnutiu spokojnosti zamestnancov ako aj ostatných zainteresovaných skupín, vynakladá veľké investície do technológie za účelom dosahovania nielen vyššej, ale predovšetkým environmentálne prijateľnej produkcie. Mondi SCP a.s. má jasné ciele a všetky aktivity smerujúce k ich naplneniu sú vykonávané v zmysle stratégie dosahovania trvalo udržateľného rozvoja.

Last change: 10.02.2011

© 2014 by Mondi
© 2014 by Mondi