Добре дошли в Монди Стамболийски

Заводът за производство на целулоза и хартия се създава през 1952 г. на брега на река Марица в гр. Стамболийски. Градът се намира в централната част на страната, на 120 км от гр. София и 20 км от гр. Пловдив, известен със своята красота и древна история. Предприятието се намира в регион, богат на иглолистни дървесни видове, бор и ела, които са подходящи за производството на висококачествена крафт хартия за торби, където горите се отглеждат и поддържат по устойчив начин. Централното ни географско положение и производствените ни мощности ни позволяват да произвеждаме висококачествена крафт хартия и да предлагаме добри услуги на нашите клиенти.

Mondi Stambolijski plant aerial view

 

Монди Стамболийски: Факти и данни

Местоположение гр. Стамболийски, област Пловдив
Изпълнителен Директор Александер Криклер
Хартиени машини Хартиена машина (ХМ) 2 за неизбелена крафт хартия
Продукти Крафт хартия за торби, крафт лайнер

Развитие през годините

Историята на Монди Стамболийски започва преди повече от 65 години. Създаването на предприятието бележи началото на целулозно-хартиената индустрия в България като независим отрасъл. Днес Монди Стамболийски е най-големият производител на целулоза и хартия в България и предоставя висококачествена крафт хартия за множество приложения на преработватели в Европа, Азия и Африка.

1952 - Полагане на основите на завода
1968/1975 - Пускане в производство на хартия за индустриални торби и изграждане на собствена електроцентрала
1998 - Компанията е приватизирана
1999/2000 - Реконструкция на машина за производство на хартия за индустриални торби и създаване на Чувален цех
2003 - ЕБВР и МФК стават 100% собственици на завода в Стамболийски
2006 - Монди придобива завода в Стамболийски
От 2006 г. – Утвърждаване на конкурента пазарна позиция на международния пазар  


Welcome to Mondi Stambolijski

The pulp and paper factory was established in 1952 on the Maritsa riverbank in the central Bulgarian town of Stambolijski, 120km from Sofia and 20km from Plovdiv - a beautiful historic Roman city. The mill operates in a region abundant in softwood, pine and spruce, ideal for making excellent Sack Kraft Paper, where forests are grown and maintained on a sustainable basis. Our central geographical location and excellent manufacturing capabilities enable us to produce high-quality Kraft Paper and provide good service to our customers.

Mondi Stambolijski: Facts & figures

Location Town of Stambolijski, Plovdiv region
Executive Managing Director Alexander Krickler
Paper Machines Paper Machine 2 for Unbleached Kraft Paper
Products Sack Kraft Paper, Kraft Liner

A History of Inspiring Growth

The history of Stambolijski mill spans over more than 65 years. The establishment of the mill marked the beginning of pulp and paper production as an independent industry in Bulgaria. Today Mondi Stambolijski is the largest pulp and paper producer in Bulgaria and supplies high-quality kraft paper for multiple applications to numerous packaging manufacturers and converters across Europe, Asia and Africa.

Mondi Stambolijski plant aerial view


Downloads

 

Mondi Stambolijski has implemented the below international certification standards and applies them in its everyday work as its basic principles.


Certifications

If you need information about specific Quality and/or Hygiene certificates please contact your Mondi sales representative.

Name Type Valid until
FSC™-C171477(BG) Chain of Custody (CoC) 25.04.2023
FSC™-C171477 (EN) Chain of Custody (CoC) 25.10.2023
ISEGA (Certificate of Compliance) Others 18.08.2022
ISO 14001 (BG) Environment 04.04.2024
ISO 14001 (EN) Environment 04.04.2024
ISO 27001 (BG) Others 10.05.2024
ISO 27001 (EN) Others 10.05.2024
ISO 45001 (BG) Safety 04.04.2024
ISO 45001 (EN) Safety 04.04.2024
ISO 50001 (BG) Energy 14.05.2025
ISO 50001 (EN) Energy 14.05.2025

More locations in Bulgaria

64 Christopher Columbus Blvd., Sofia Airport Center, Building B3, ent.1, office A, parter
1592, Sofia, Airport Center,
Tel:+359 700 177 66

Get directions

9A Iskarsko shosse Blvd, Drujba district
1528, Sofia,
Tel:+359 2 9708711
Fax:+359 2 9708713

Get directions

148, Kliment Ochridsky Blvd.
1756, Sofia,
Tel:+359 2 9619898
Fax:+359 2 9622314

Get directions