Welcome to Mondi SCP

Mondi SCP in Ružomberok is one of Mondi’s largest plants and is the biggest integrated mill producing paper and pulp in the Slovak Republic, with a production capacity of 580,000 tonnes of uncoated fine paper, 66,000 tonnes of packaging paper and 100,000 tonnes of market pulp. After its latest investment into a new recovery boiler, the mill is 100% energy self-sufficient with over 94% of its energy coming from renewable resources. The wood comes from certified, well-managed forests under FSC™ as well PEFC™ schemes. The increased volumes of production thus go hand in hand with continuously decreasing our footprint on the environment.

Career at Mondi SCP

Here you will find our local job advertisements

 

 

Facts & figures

 

Location: Tatranská cesta 3
03417 Ružomberok
Slovakia
Production areas: Office paper, offset paper, packaging paper
Paper machines: PM 1
PM 16
PM 17
PM 18
Company registration no: 31 637 051
Tax identificationno: 2020431116

 

History

Paper has been produced in Ružomberok for over 300 years. The abundance of the raw materials like wood, water, and energy has had a favourable influence on the development of the mill. In the early beginnings, the mill was far away from residential areas, but in the course of urban development, the city has spread and the mill is now in the heart of the Ružomberok area.

1697 First remark of hand-made paper manufacture in Ružomberok surroundings

1880 Jakub Klein & Co. started the history of industrial paper manufacture in Ružomberok, at a place called Solo.

1906 Hungarian Paper Mill called Supra was founded in Ružomberok.

1958 Both companies – Solo and Supra merge under the newly created name Severoslovenské Celulózky a Papierne (SCP), (North Slovakian Pulp and Paper Mills).

1981 New sulphate pulp mill construction beginning.

1991 Production on Paper Machine 18 (PM18), the biggest paper machine in Central Europe, started (width 6,5 m).

1996 National Property Fund of Slovak Republic (FNM SR) sold 67 %of SCP Ružomberok shares to Slovak subject ECO-INVEST.

1997 The mill starts production of Elementary Chlorine Free (ECF) pulp for the first time.

1999 General overhaul of Paper Machine 17 (PM17)

2000 Strategic partner MONDI (at that time NEUSIEDLER) acquired 50% of the business , increasing its stake in 2006 to 51%.

2003 Start of the Impuls project, the biggest ever investment project at the mill. The project increased production capacities and efficiencies and substantially decreased the environmental footprint of the mill with state-of-the-art technologies.

2004 Company’s name changed from NEUSIEDLER SCP, a.s. to Mondi Business Paper SCP, a.s.

2008 Company’s name changed to Mondi SCP, a.s.

2013 Start of the Recovery Boiler 3 project, leading to pulp production and green energy increase, along with improvement of the environmental footprint of the company.

 

 

Awards

In 1998 the Ministry of Economy of the Slovak Republic granted SCP, a.s. Ružomberok the title "The best exporter of the Slovak republic" in the wood manufacturing, furniture, pulp & paper, and graphic arts industries.

In 2002 the Minister of Environment of the Slovak Republic granted an award for outstanding environmental achievements .

In 2005 Mondi SCP received the award “Gift of the year 2004” for community support (health, educational system,…) from the Slovak Humanitarian Council.

In 2006 Mondi SCP again received the “Gift of year 2005” award.

In 2006 Mondi SCP was recognised by the Slovak association of the pulp & paper industry for the technical progress of its MAESTRO® 80 gsm brand.

In 2006 Mondi SCP received the Slovak award for "Human resources management and development" for the realisation of the project “100 students” who were employed at the mill during the summer period. The Award was received from the Association for management and development of human resources.

In 2007, the prize for Exceptional Achievements in the Quality System Implementation was granted to SCP, a.s. Ružomberok by the Ministry of Economy of the Slovak Republic.

In 2008 Mondi SCP Foundation was awarded the “Gift of the Year 2007” award by the Slovak Humanitarian Council for the expression of humanity and helping fellow men.

2010: PPI Awards for Environmental Strategy of the Year in mill category

2012: PPI Awards for Managing Risk and Safety and for Efficiency Improvement of the Year

2012: Golden Ant Slovakia Award, Best Company Waste Management

2012: VIA BONA Slovakia, Great Employer

2013: PPI Awards for Supply Chain Management

 

Financial statements

Financial statements 2021

Financial statements 2020

Financial statements 2019

Financial statements 2018

Financial statements 2017

Financial statements 2016

Financial statements 2015

Financial statements 2014

Financial statements 2013

Financial statements 2012

 


Vitajte v Mondi SCP

Mondi SCP, a.s. Ružomberok je jedným z najväčších výrobných podnikov skupiny Mondi a najväčší integrovaný závod na výrobu papiera a buničiny v Slovenskej republike, s výrobnou kapacitou 580,000 ton nenatieraného papiera, 66,000 ton obalového papiera a 100,000 ton vysušenej buničiny určenej na predaj. Po jeho poslednej investícii do nového regeneračného kotla je tento závod 100% energeticky sebestačný, pričom viac ako 94% výroby pochádza z obnoviteľných zdrojov. Drevo pochádza z dobre obhospodarovaných lesov s certifikáciou oboch nezávislých schém FSC™ a PEFC™. Narastajúce objemy výroby preto idú ruka v ruke s neustálym znižovaním dopadov na životné prostredie.

Kariéra na Mondi SCP

Aktuálne voľné pracovné miesta v našom závode

 

Hlavné fakty & čísla

Sídlo Tatranská cesta 3
03417 Ružomberok
Slovakia
Typy produkcie: Kancelárske papiere, ofsetové papiere, obalové papiere
Papierenské stroje: PS 1
PS 16
PS 17
PS 18
IČO: 31 637 051
DIČ: 2020431116

 

Na stiahnutie

Odpadové hospodárstvo

Rozhodnutie o kategorizácii vápenného kalu PDF na stiahnutie
Rozhodnutie o vedľajšom produkte pre celulózovo-papierenské kaly PDF na stiahnutie
Rozhodnutie o vedľajšom produkte pre popol PDF na stiahnutie
Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi OÚ Liptovský Mikuláš PDF na stiahnutie
Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi OÚ Ružomberok PDF na stiahnutie
Súhlas na využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu PDF na stiahnutie
Súhlas na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti PDF na stiahnutie
Rozhodnutie o kategorizácii odpadovej kôry PDF na stiahnutie
Súhlas na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia PDF na stiahnutie

 

Integrované povolenia pre Regionálnu skládku odpadov Partizánska Ľupča

IPKZ-RSO-04
IPKZ-RSO-05
IPKZ-RSO-06
IPKZ-RSO-07
IPKZ-RSO-08
IPKZ-RSO-08-04
IPKZ-RSO-08-10
IPKZ-RSO-09-01-ZmenalP
IPKZ-RSO-09-01-ZmenaPOR
IPKZ-RSO-09-07
IPKZ-RSO-10-06
IPKZ-RSO-10-11
IPKZ-RSO-11-01
IPKZ-RSO-11-12
IPKZ-RSO-12-11
IPKZ-RSO-13-04

 

Integrované povolenia pre Spoločnú čističku odpadových vôd Hrboltová

IPKZ-Energie-SČOV-Hrboltová-11-12 PDF na stiahnutie
IPKZ-Energie-SČOV-Hrboltová-Kalové hospodárstvo PDF na stiahnutie
IPKZ-Energie-SČOV-Hrboltová-Kalové hospodárstvo-10-06 PDF na stiahnutie
IPKZ-Energie-SČOV-Hrboltová-Kalové hospodárstvo-Skúšobná prevádzka PDF na stiahnutie
IPKZ-Energie-SČOV-Hrboltová-Kalové hospodárstvo-Zmena IP PDF na stiahnutie
IPKZ-Energie-SČOV-Hrboltová-Kalové hospodárstvo-Zmena IP-Súhlas STPP-PO PDF na stiahnutie
IPKZ-Energie-SČOV-Hrboltová-Preklasifikovanie-Primárne kaly PDF na stiahnutie
IPKZ-Energie-SČOV-Hrboltová-STPP  PDF na stiahnutie
IPKZ-Energie-SČOV-Hrboltová-Zmena IP-Sekcia 2 PDF na stiahnutie
IPKZ-Energie-SČOV-Hrboltová-Zmena IP-Sekcia 3 PDF na stiahnutie
IPKZ-Energie-SČOV-Hrboltová-Zmena limitov-10-07 PDF na stiahnutie
IPKZ-Energie-SČOV-Hrboltová-Zmena limitov-14-02 PDF na stiahnutie
IPKZ-Energie-SČOV-Hrboltová-Zmena limitov-NO  PDF na stiahnutie
IPKZ-OV PDF na stiahnutie

 

Informácia pre verejnosť

Žiadosť o spolufinancovanie environmentálnych projektov

 

 

História

Papier sa vyrába v Ružomberku vyše tri storočia. Hojnosť surovín ako jedrevo, voda a energie mala priaznivý vplyv na rozvoj fabriky. V jej skorých začiatkoch bola fabrika ďaleko od obytných pásiem, no postupom urbanistického rozvoja sa mesto rozrastalo a fabrika je dnes súčasťou mesta.

1697 Prvá zmienka o ručnej výrobe papiera v okolí Ružomberka

1880 Jakub Klein & Co. začal písať históriu priemyselnej výroby papiera v Ružomberku, v lokalite Solo

1906 Bol založený Maďarský papierenský závod v lokalite Supra na území mesta Ružomberok

1958 Obe spoločnosti– Solo a Supra sa zlúčili pod novovytvorený podnik s názvom Severoslovenské Celulózky a Papierne (SCP).

1981 Začala výstavba novej sulfátovej celulózky.

1991 Spustenie výroby na 18. papierenskom stroji, vôbec najväčšom papierenskom stroji v strednej Európe (šírka 6,5 m).

1996 Fond národného majetku SR (FNM SR) predal 67% akcií SCP Ružomberok slovenskému subjektu ECO-INVEST.

1997 Po prvý krát sa spustila výroba ECF (Elementary Chlorine Free)celulózy.

1999 Generálna prestavba 17. Papierenského Stroja (PS17)

2000 Strategický partner, skupina MONDI (v tom čase NEUSIEDLER) odkúpila 50% akcií podniku, v roku 2006 zvýšila svoj podiel na51%.

2003 Začiatok projektu IMPULS, najväčšieho investičného projektu v podniku, ktorý zvýšil výrobné kapacity, efektivity a výrazným spôsobom znížil dopad podniku na životné prostredie zmenou jeho technológií na najšpičkovejšiu úroveň.

2004 Zmena názvu spoločnosti z NEUSIEDLER SCP a.s. na Mondi Business Paper SCP a.s.

2008 Meno spoločnosti sa mení na Mondi SCP, a.s.

2013 Začiatok projektu Regeneračného kotla 3, ktorý vedie k zvýšeniu výrobu buničiny a zelenej energie, pri znížení dopadu na životné prostredie zo strany spoločnosti

Ocenenia

Ministerstvo hospodárstva SR udelilo v roku 1997 spoločnosti SCP a.s. Ružomberok cenu Za vynikajúce výsledky v realizácii systému kvality.

V roku 1998 udelilo Ministerstvo hospodárstva SR spoločnosti SCP a.s. Ružomberok titul Najlepšieho exportéra SR za rok 1997 v oblasti priemyselnej výroby dreva, nábytkárskeho priemyslu, celulózo-papierenského priemyslu a umeleckej grafiky.

V roku 2002 udelil Minister životného prostredia Slovenskej republiky Cenu ministra životného prostredia Slovenskej republiky za prínos v starostlivosti o životné prostredie.

V roku 2005 získalo Mondi SCP cenu "Dar roka 2004" za podporu komunity (zdravotníctvo, školstvo,…) od Slovenskej humanitnej rady.

V roku 2006 získalo Mondi SCP opätovne cenu "Dar roka" pre rok 2005.

V roku 2006 bolo Mondi SCP ocenené pre technický pokrok značky MAESTRO 80 gm2 slovenským Zväzom celulózovo - papierenského priemyslu (ZCPP)

V roku 2006 dostalo Mondi SCP ocenenie "Slovenská cena za riadenie a rozvoj ľudských zdrojov 2006" za realizáciu projektu "100 študentov" - zamestnaných v závode v priebehu letného obdobia. Cena bola získaná od Združenia pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov.

V roku 2008 získala Nadácia Mondi SCP ocenenie “Dar roka 2007” za prejav ľudskosti a pomoci blížnemu preukázaný konkrétnym činom od Slovenskej humanitnej rady.

2010: PPI Awards za Environmentálnu stratégia roka v kategórii podnik

2012: PPI Awards, za Riadenie bezpečnosti a rizík a za Zlepšenie efektívnosti roka

2012: Zlatý mravec, za Najlepšie firemné odpadové hospodárstvo

2012: VIA BONA Slovakia, v kategórii Skvelý zamestnávateľ

2013: PPI Awards za Najlepší dodávateľský reťazec

 

Účtovné závierky

Účtovná závierka 2021

Účtovná závierka 2020

Účtovná závierka 2019

Účtovná závierka 2018

Účtovná závierka 2017

Účtovná závierka 2016

Účtovná závierka 2015

Účtovná závierka 2014

Účtovná závierka 2013

Účtovná závierka 2012

 

 

 


Certifications

If you need information about specific Quality and/or Hygiene certificates please contact your Mondi sales representative.

Name Type Valid until
FSC™ Chain of Custody (CoC) 13.03.2026
ISO 14001 Environment 21.04.2024
ISO 45001 Safety 21.04.2024
PEFC Environment 02.01.2027

More locations in Slovakia

Železničná 714
0, Trenčín,
Tel:+421 32 744 38 12

Get directions

Mlynské Nivy 73
0, Bratislava,
Tel:+421 02 58 303 111
Fax:+421 02 58 303 110

Get directions

Panónska cesta 40
0, Bratislava 5,
Tel:office: 0850 111 231; printing
Fax:02 / 682 079 89

Get directions