Välkommen till Mondi Dynäs

Dynäs-fabriken, vid Ångermanälven i Väja, Kramfors, startade som sågverk 1884. Den har utvecklats till att bli en av världens mest framstående tillverkare av högkvalitativ oblekt säck- och specialkraftpapper. Fabriken startade sin massaproduktion 1915 och pappersproduktion 1917. Den förvärvades av Mondi år 2000.

Investeringar som gjorts i fabriken – kombinerat med avancerad forskning och utveckling – har resulterat i signifikanta förbättringar i maskinegenskaper, tryckbarhet och styrka hos vårt papper. Bearbetningsanläggningar och slutanvändare världen över drar fördel av styrkan och kvaliteten i de fibrer vi använder i tillverkningen av oblekt säck- och specialkraftpapper.

Miljön är en viktig punkt för Mondi Dynäs och vi är certifierade enligt ISO 14001 sedan år 1998. Vi förbättrar ständigt våra produkter och processer för att optimera användningen av råvaror och energi.

Nyckelfakta Mondi Dynäs

Plats: Väja, Sverige
Produktionsområde: Sack Kraft Papper
Pappersmaskiner: PM5
PM6
Certifiering: ISO 9001
ISO 14001
ISO 50001
PEFC och FSC® (License Code FSC-C112554)

 


Welcome to Mondi Dynäs

Dynäs mill, by the river in Väja, Kramfors, started its saw mill production in 1884 and developed to become one of the top-adresses for high-qulity unbleached sack and speciality kraft paper in the world. Starting pulp production in 1915 and paper production in 1917 the mill was acquired by Mondi in 2000.

Investments made in the mill, combined with advanced research and development, have resulted in significant improvements in the runnability, printability and strength of our paper. Converters and end-users worldwide benefit from the strength and quality of the fibres we use for producing brown sack and speciality kraft papers.

The environment is a critical concern for Mondi Dynäs, and we have been certified to ISO 14001 since 1998. We are constantly improving our products and processes to optimize the use of raw materials and energy.

Facts & figures

Väja, Sweden

Production areas

Kraft paper

Certifications

ISO 9001
ISO 14001
ISO 50001
PEFC and FSC® (License Code FSC-C112554)

 

Paper machines: PM5
PM6

More locations in Sweden

Rörvägen 3 136 50 Jordbro
0, Haninge,
Tel:+46 (0)10 707 70 00
Fax:+46 (0)10-707 70 20

Get directions

Production Plant:

Mondi Örebro AB
Pappersbruksallén 3A
70130, Örebro,
Tel:+46 19 354500
Fax:+46 19 323844

Get directions

Kronogårdsgatan 3
431 33, Mölndal,
Tel:+46 31-670 500
Fax:+46 31-872 428

Get directions