Burza Informácií 2022 Ružomberok

Date:

19/10/2022 - 19/10/2022

Event Address:

Športová hala Koniareň, Poľná 49 Ružomberok

Event Details:

Burza informácií bude zameraná na prezentáciu študijných a učebných odborov vybraných stredných odborných škôl a je určená pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl, pre študentov stredných škôl, ako aj pre širokú verejnosť.